Loading...

กลุ่มโรงเรียนไชยวาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนไชยวาน

0

กลุ่มโรงเรียนไชยวาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนไชยวาน

Loading...

          กลุ่มโรงเรียนไชยวาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนไชยวาน โดยมี นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่ง นายกรเทพ รักษานวล ผอ.โรงเรียนชุมชนสะงวย ประธานกลุ่มโรงเรียนไชยวาน นำคณะครู และนักเรีน จากโรงเรียนใน ต.ไชยวาน หนองหลัก โพนสูง และคำเลาะ เข้าร่วมแข่งขัน รวม 23 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความ สามารถด้านกีฬา ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็น มีความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด และคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 3

         นายวิเชียรฯ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์   เพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รัฐบาลได้ส่งเสริมด้านการกีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึง อบจ.อุดรธานี เองก็ได้ให้การสนับสนุน การจัดแข่งขันกีฬาระดับ สพป.อุดรธานี เขต 3 จำนวน 1 ล้านบาท พร้อมฝากให้เด็กๆ มีความมุ่งมั่นในการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่นักกีฬาอาชีพได้

 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

กลุ่มโรงเรียนไชยวาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนไชยวาน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.