Loading...

มหกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ กศน.อำเภอเมืองเกมส์

0

Loading...

สำนักงาน กศน.อำเภอเมือง จัดมหกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ กศน.อำเภอเมืองเกมส์

             ที่ สนามกีฬาเวสสุวัณ เทศบาลนครอุดรธานี นางนลินี ศรีสารคาม จันตรี ผอ.กศน.จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ กศน.อำเภอเมืองเกมส์ ประจำปี 2561 โดยมี คณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา กศน. และผู้มีเกียรติ ร่วมในงาน

 

             นางนวลฉวี ภูดิน ผอ.กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงาน กศน.มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของกระทรวงศึกษาธิการ ให้พัฒนาคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ซึ่งการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง สร้างความรัก ความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สำหรับชนิดกีฬาที่ใช้แข่งขัน มีกีฬาสากล เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน ส่วนนักกีฬา ประกอบด้วยครูและนักศึกษา จาก กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี จำนวนกว่า 1,200 คน นอกจากนี้ ยังมีการจัดขบวนพาเหรด และกองเชียร์ เพื่อสร้างสีสันภายในงานอีกด้วย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

มหกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ กศน.อำเภอเมืองเกมส์

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.