Loading...

การแข่งขันกีฬาสี ของโรงแรมเจริญโฮเต็ล ที่ปีนี้มาพร้อมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม

0

Loading...

การแข่งขันกีฬาสี ของโรงแรมเจริญโฮเต็ล ที่ปีนี้มาพร้อมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม

 

 

           ที่สนามกีฬา โรงแรมเจริญโฮเต็ล ผู้บริหารและบุคลากร โรงแรม ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี2561 หรือ เจริญเกมส์   โดยมีพนักงานทุกแผนกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า498คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านทักษะการกีฬา  อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เกิดประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักเคารพ กฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะโดยแบ่งคณะสีออกเป็น3สี คือสีเหลือง สีม่วงและสีเขียว จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และกีฬาพื้นบ้าน อีกหลายรายการ เช่น วิ่งกระสอบ วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน เป็นต้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอย่างดี โดยปีนี้ได้จัดให้มีขบวนแห่ของนักกีฬาอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่ การประกวดกองเชียร์ของแต่ละสี ที่ถือเป็นสีสันของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดีครับ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

การแข่งขันกีฬาสี ของโรงแรมเจริญโฮเต็ล ที่ปีนี้มาพร้อมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.