Loading...

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนช่างกลอุดรธานี ครั้งที่ 3 “กีฬาสัมพันธ์น้องพี่ ชาวเฟืองทอง”

0

Loading...

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนช่างกลอุดรธานี ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

 

             เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ม.ค.2561 ที่ รร.ช่างกลอุดรธานี อาจารย์บุญชอบ คณิตารงค์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนช่างกลอุดรธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนช่างกลอุดรธานี ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  “กีฬาสัมพันธ์น้องพี่ ชาวเฟืองทอง” โดยการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นกีฬาพื้นบ้าน และกีฬามหาสนุก วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจการเล่นกีฬา มีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น ปลูกฝังระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

 

             อ.บุญชอบฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆคน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันกีฬาจะไม่เน้นแพ้ชนะ แต่เน้นความสนุก เป็นกีฬาสัมพันธ์ของชาวเฟืองทอง ขอให้ทุกคนมีความรัก สามัคคี ปรองดอง และรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนช่างกลอุดรธานี ครั้งที่ 3 “กีฬาสัมพันธ์น้องพี่ ชาวเฟืองทอง”

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.