Loading...

บริษัท เอ็ง จุ่ง ฮวด เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี เชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี2561

0

Loading...

บริษัท เอ็ง จุ่ง ฮวด เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี เชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี2561

         ที่บริษัทเอ็ง จุ่ง ฮวด เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ถ.พานพร้าว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอ็ง จุ่ง ฮวด เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี เชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี2561 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน เทเลวิซ ทุกสาขา ในจ.อุดรธานีเข้าร่วมงาน     น.ส.สุมาลิน  บุญเรืองจักร หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งปลูกฝังให้พนักงานหันมาสนใจในการกีฬา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน แบ่งเป็นคณะสีจำนวน4สี ได้แก่สีฟ้า สีชมพู สีม่วงและสีเขียว จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทลาน ได้แก่ กีฬามหาสนุกต่างๆ ซึ่งไฮไลท์ของงานนี้อยู่ที่การประกวดกองเชียร์ ซึ่งแต่ละสีต่างนำชุดการแสดงออกมาโชว์กันอย่างสนุกสนาน

 

 

 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

บริษัท เอ็ง จุ่ง ฮวด เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี เชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี2561

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.