Loading...

อุดรธานี จัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี2560

0

Loading...

สมาคมกีฬาแห่ง จ.อุดรธานี ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี และมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี จัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี2560

           ที่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ศาลเจ้าปู่ย่า อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี2560 โดยทางสมาคมกีฬาแห่งจ.อุดรธานี  ได้มอบเสื้อเบลล์เซ่อ ให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีอีกด้วย

          ดร.ธนดร  พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่ง จ.อุดรธานี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ  เพื่อเป็นการลำลึกถึงวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การกีฬา  และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงชนะได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี  และกีฬาแห่งประเทศไทย  จังหวัดอุดรธานีจึงได้ดำเนินการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติขึ้น  เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ  และเอกชน  เยาวชนและประชาชน  ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติและร่วมฉลองวันกีฬาแห่งชาติ  ซึ่งพระองค์ท่านได้รับการยกย่องให้เป็น  “บิดาแห่งวงการกีฬาไทย” และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยเห็นความสำคัญ เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

         ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  จังหวัดอุดรธานี  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี  สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย  จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้แก่นักกีฬา  ผู้ฝึกสอน  และผู้ทำคุณประโยชน์  แก่วงการกีฬาของจังหวัดอุดรธานี  เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา  ผู้ฝึกสอน และผู้ทำคุณประโยชน์  แก่วงการกีฬาของจังหวัดอุดรธานี  นอกจากนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานียังได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุดรธานี  รวมไปถึงการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาของจังหวัดอุดรธานีที่สังกัดทีมชาติไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน             

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรธานี จัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี2560

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.