Loading...

กีฬามิตรภาพระหว่างกองทัพไทย และกองทัพประชาชนลาว ครั้งที่ 3 “ หนึ่งโขง สองใจ หนึ่งดวง”

0

Loading...

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ส่วนแยก 1 จัดการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างกองทัพไทย และกองทัพประชาชนลาว ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “ หนึ่งโขง สองใจ หนึ่งดวง” ที่ จ.อุดรธานี

         ที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬามิตรภาพระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนลาว ครั้งที่ 3 “หนึ่งโขง สองใจ หนึ่งดวง” โดยมี พันเอก บุญเต้า ทองมะนีลา รองหัวหน้ากรมอบรม กรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว นำนักกีฬาจากกองทัพประชาชนลาวเข้าร่วมการแข่งขัน มีนายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติ และได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนากีฬาร่วมกัน เป็นการดำเนินการตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป หรือ GBC

        การแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างกองทัพไทย และกองทัพประชาชนลาว เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนไทย – ลาว ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สังสรรค์ ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน และสร้างความรักความสามัคคี โดยจัดแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล 7 คน  วอลเล่ย์บอล และเซปักตระกร้อ มีนักกีฬาร่วมแข่งขันกว่า 100 คน ทั้งนี้กองบัญชากองทัพไทยได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์กับกองทัพประชาชนลาว ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ความมั่นคงตามแนวชายแดน ทั้งยังเอื้อประโยชน์ไปสู่ความสัมพันธ์ อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องอื่นๆอีกด้วย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

กีฬามิตรภาพระหว่างกองทัพไทย และกองทัพประชาชนลาว ครั้งที่ 3 “ หนึ่งโขง สองใจ หนึ่งดวง”

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.