Loading...

ชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ ร่วมกับ ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพอุดรธานี จัดเดิน-วิ่งภูฝอยลม มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6

0

Loading...

ชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ ร่วมกับ ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพอุดรธานี จัดเดิน-วิ่งภูฝอยลม มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6 

            นายสุพัฒน์ กองศรีมา สาธารณสุขอำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี นายจรัญ พงภิทักษ์ ประธานชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ นายสุพิณ ภูโคกสูง ประธานชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ จ.อุดรธานี และคณะ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดเดิน-วิ่งภูฝอยลม มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6

             การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ ร่วมกับ ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ จ.อุดรธานี และสาธารณสุข อ.หนองแสง วัตถุประสงค์เพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับสาธารณสุข อ.หนองแสง และหาทุนไว้เป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่โครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง กำหนดจัดกิจกรรม ณ อุทยานธารงาม – ภูฝอยลม ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม นี้

           สำหรับประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น ชายและหญิง ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 250 บาท และระยะทาง 21 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท รับเสื้อ 1 ตัว ผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัลทุกคน สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.086-9005911 ,086-2285541 ,081-6477259 และ 084-7859421

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ ร่วมกับ ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพอุดรธานี จัดเดิน-วิ่งภูฝอยลม มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.