Loading...

จังหวัดอุดรธานี รวมพลังทุกภาคส่วน ลงนามความร่วมมือสนับสนุนจังหวัด หากได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50

0

จังหวัดอุดรธานี รวมพลังทุกภาคส่วน ลงนามความร่วมมือสนับสนุนจังหวัด หากได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50

Loading...

 เมื่อค่ำวานนี้ ที่หน้าหอประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ รวมพลังอุดรธานี 45 ปี ที่รอคอย กับหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า สมาคม มูลนิธิ ภายในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการแสดงความร่วมมือในการสนับสนุนจังหวัดอุดรธานี หากได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพกีฬาระดับชาติ ร่วมลงนาม

  สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จะสนับสนุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการแข่งขันของการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ตามข้อเสนอพิเศษ คนอุดรธานี จึงได้ร่วมกันแสดงพลัง เพื่อขอรับเป็นภาพกีฬาแห่งชาติ ซึ่งห่างหายจากมหกรรมกีฬาแห่งชาติ มาเป็นระยะเวลา 45  ปีแล้ว และวันนี้พร้อมแล้วที่จะรับเป็นเจ้าภาพฯในการแข่งขันร่วมกัน

และช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายวิรชน ประดับศรี ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย อุดรธานี , ดร.ธนดร  พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่ง จังหวัดอุดรธานี และชมรมกีฬาต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานี ได้ให้การต้อนรับ  พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เพื่อร่วมประชุม รับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานี ต่อการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ในปี 2569

ซึ่งการได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับชาติ จะเกิดประโยชน์หลายอย่าง ทำให้เกิดประสบการณ์ เกิดความเชี่ยวชาญ มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการคมนาคม การสื่อสาร การไฟฟ้า ที่สำคัญคือ มีการพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดให้ได้มาตรฐาน มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จังหวัดอุดรธานี จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และไม่เพียงแค่จังหวัดอุดรธานี แต่พี่น้องชาวอีสานตอนบนของเราจะได้รับผลประโยชน์ตามไปด้วย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จังหวัดอุดรธานี รวมพลังทุกภาคส่วน ลงนามความร่วมมือสนับสนุนจังหวัด หากได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50

Powered by Or Aon