Loading...

จังหวัดอุดรธานี ประชุมเตรียมความพร้อม เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 50

0

จังหวัดอุดรธานี ประชุมเตรียมความพร้อม เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 50

 

Loading...

 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการเสนอความพร้อมการขอรับเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับชาติ โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม

นายวีรชน ประดับศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการ​กีฬา​แห่งประเทศไทย​ จ.อุดรธานี กล่าวว่า ตามที่ จ.อุดรธานีได้เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ จำนวน 2 รายการ คือ 1.เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 พ.ศ.2567 และ 2.เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 พ.ศ.2569 โดยได้เสนอความพร้อมของ จ.อุดรธานีไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพฯ จะเดินทางมาสำรวจความพร้อมของ จ.อุดรธานี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน นี้ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จังหวัดอุดรฯเสนอตัวป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 พ.ศ.2569 เพียงอย่างเดียว และได้มีการเสนอแคมเปญ 9 อย่าง เพื่อชิงการเป็นเจ้าภาพในครั้งที่ 50  โดยจะมีการทำบันทึกข้อตกลง ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหอประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จังหวัดอุดรธานี ประชุมเตรียมความพร้อม เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 50

Powered by Or Aon