Loading...

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เปิดให้บริการประชาชนเป็นครั้งแรก หลังปิดยาว ในช่วงโควิด-19

0

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เปิดให้บริการประชาชนเป็นครั้งแรก หลังปิดยาว ในช่วงโควิด-19

Loading...

นายพิษณุ เคนถาวร ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์เมือง ได้นำทีมข่าวโฮมนิวส์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี หลังปิดยาวนานกว่า 8 เดือน โดยแจ้งว่า ช่วงที่มีการปิดปรับปรุงนั้น ได้อนุรักษ์และพัฒนาหลายอย่าง เช่น การนำพันธุ์บัวแดง มาจากแหล่งทะเลบัวแดง หนองหาน อ.กุมภวาปี ปลูกยังสระบัวหน้าพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของบัวแดงได้จากในตัวเมือง และเป็นสัญลักษณ์ว่า หากบัวแดงที่พิพิธภัณฑ์เมืองบานแล้ว แสดงว่า บัวที่ทะเลบัวแดง อ.กุมภวาปี ก็บานสะพรั่งแล้วเช่นกัน

ส่วนตัวอาคารนอกจากจะติดตั้งระบบขนส่งผู้พิการ ผู้สูงอายุ ด้วยลิฟท์แล้ว ยังมีการติดตั้งกระจก ทั้งอาคาร เพื่อป้องกันการโดนลมและฝน เข้ามาทำลายโบราณสถานแห่งนี้ ติดตั้งระบบปรับอากาศทั้งอาคาร รามทั้งการเข้าชม ที่ต้องใช้สมาร์ทการ์ดในการเข้าชมห้องแสดงในแต่ละห้องอีกด้วย 

โดยเฉพาะห้องหมายเลข 24 – 25 -26 ที่จัดแสดงของดีเมืองอุดร รวมจุดท่องเที่ยวทุกอำเภอ,ตำนานผีจ้างหนังที่คำชะโนด , ห้องอนาคตอุดรธานี  ที่นำเสนอด้วยระบบแสดงเสียงที่ตื่นตาตื่นใจ และห้องประวัติอาคารราชินูทิศแห่งนี้อีกด้วย นับเป็น 3 ห้องจัดแสดงที่มีความน่าสนใจมาก                  

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เปิดให้บริการประชาชนเป็นครั้งแรก หลังปิดยาว ในช่วงโควิด-19

Powered by Or Aon