Loading...

โรงแรมศรีตระการ โฮเทล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  จัดโครงการ เรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สู่สากลอย่างยั่งยืน 

0

โรงแรมศรีตระการ โฮเทล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  จัดโครงการ เรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สู่สากลอย่างยั่งยืน

 

Loading...

ที่โรงแรมศรีตระการ โฮเทล ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ เพ็งสา อดีตคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณะสุข มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดโครงการ เรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  สู่สากลอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ รังสรรค์สีธรรมชาติ สืบสานภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผ้ามัดย้อม

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นการให้นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้และบูรณาการในรายวิชา เตรียมความพร้อม ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี   

 นางสาวสุวนันท์ อักคัง ในนามฝ่ายจัดงาน กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรราการ การเรียนรู้ร่วมกันกับสถานประกอบการชุมชน และเป็นการส่งเสริมธุรกิจในชุมชน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ จากโรงแรมศรีตระการตาโฮเทล  และสินค้าที่ชุมชนที่หลากหลาย  ได้แก่ กลุ่มอาหาร  เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และของใช้ต่าง เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้ในครั้งนี้

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

โรงแรมศรีตระการ โฮเทล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  จัดโครงการ เรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สู่สากลอย่างยั่งยืน 

Powered by Or Aon