Loading...

จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

0

จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

 

Loading...

ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดโพธิสมภรณ์ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุดรธานี พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 โดยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้ มหาเถรสมาคม มีมติให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 

โดยบทสวดพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ มีความหมายเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติ ให้ตั้งมั่นในคุณงามความดี ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตก็จะสามารถดำรงชีวิตบนความถูกต้องตามทำนองครองธรรม โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยจะทำการหมุนเวียนจัดพิธีที่พระอารามหลวงทั้ง 2 แห่ง ซึ่งในวันเสาร์ที่14 พฤศจิกายน 2563 กำหนดจัดพิธี ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง  ในเวลา 09.30น. เป็นต้นไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

Powered by Or Aon