Loading...

เทสโก้ โลตัส เติมเต็มโภชนาการให้เยาวชนไทย อย่างมีคุณภาพ กับโครงการ อาหารดี พี่ให้น้อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลอำเภอกุมภวาปี 

0

เทสโก้ โลตัส เติมเต็มโภชนาการให้เยาวชนไทย อย่างมีคุณภาพ กับโครงการ อาหารดี พี่ให้น้อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลอำเภอกุมภวาปี

Loading...

ที่ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลกุมภวาปี  อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี  นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการเทสโก้โลตัสบริจาคอาหารดีพี่ให้น้อง ในการบริจาคอาหารให้โรงเรียนทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยครบ 1 ล้านมื้อ โดยมีผู้อำนวยการและผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลกุมภวาปี โรงเรียนบ้านดงเรือง และโรงเรียนท่าเปลือยบุญเกื้ออุปถัมภ์ นักเรียน และพนักงานเทสโก้โลตัสเข้าร่วมกิจกรรม 

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้โลตัส กล่าวว่า ในฐานะห้างค้าปลีกที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 26 ปี เทสโก้โลตัส มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นทุกวัน ผ่านการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึง ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนรอบข้าง  

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกและในประเทศไทย ส่งผลกระทบอย่างหนัก นอกเหนือจากด้านสาธารณสุข คือผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่กระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องชาวไทย ดังนั้นเทสโก้โลตัสจึงได้วางพันธกิจของเราเอาไว้ 3 ประการ ตั้งแต่การเริ่มต้นของการแพร่ระบาด เพื่อช่วยให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน กับพันธกิจ 3 ประการ ประการแรก ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อนพนักงาน ประการที่สอง มีสินค้าจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการในราคาที่ยุติธรรม และประการที่สามช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ อย่างเช่นโครงการเทสโก้โลตัสบริจาคอาหารครบ 1 ล้านมื้อ อาหารดีพี่ให้น้อง ที่บริจาคอาหารให้โรงเรียนในทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยตลอดเทอมการศึกษา ซึ่งดำเนินงานแล้วเป็นปีที่ 4 และบรรลุเป้าหมายครบ 1 ล้านมื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

นอกจากนี้ทางเทสโก้โลตัสยังมีกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมอีกมากมาย อาทิ โครงการตู้ปันอิ่ม บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ที่บริเวณหน้าโลตัสเอ็กเพรส โครงการสมทบวัตถุดิบเพื่อปรุงอาหารแห้งให้กับโรงทานในวัดและชุมชนทั่วประเทศ โครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังมีคุณภาพให้กับมูลนิธิและผู้ยากไร้ โครงการครอบครัวไทยสู้ไปด้วยกัน บริจาคสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับบุคลากรทางการแพทย์และครอบครัวใน 30 โรงพยาบาลทั่วประเทศ  โครงการบริจาคอาหารพร้อมทานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบรอบ ๆ สาขา  

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เทสโก้ โลตัส เติมเต็มโภชนาการให้เยาวชนไทย อย่างมีคุณภาพ กับโครงการ อาหารดี พี่ให้น้อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลอำเภอกุมภวาปี 

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.