Loading...

จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนกันยายน 2563

0

จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนกันยายน 2563

Loading...

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยมี รอง ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชน ร่วมประชุม

ซึ่งก่อนประชุม มีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรม อำเภออัจฉริยะต้นแบบ การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 การมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บริจาคเงินสร้างบ้านตามโครงการ บ้านอุ่นรัก 125 ปี 125 หลัง ซึ่งบริษัทโฮมเคเบิ้ลทีวี ก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของโครงการนี้ โดยคุณสมพิศ มีพรม ผู้จัดการและตัวแทนพนักงาน ก็ได้ร่วมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย จากนั้นเป็น การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 การรายงานผลโครงการต่างๆ เช่น ถนนสวย เมืองสะอาด , โครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง บ้านอุ่นรัก , โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี2563 และการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาด

โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร และภริยา ได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอ และปลัดอำเภอ และกล่าวอำลาหลังจากมีคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่1ตุลาคม ที่จะถึงนี้

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนกันยายน 2563

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.