Loading...

มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรม จัดฝึกอบรมการกู้ภัยบนอาคารสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยกู้ภัย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

0

มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรม จัดฝึกอบรมการกู้ภัยบนอาคารสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยกู้ภัย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Loading...

ที่มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน นายสถาพร ลิ้มมณีวิจิตร หัวหน้าศูนย์กู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานอุดรธานี กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กู้ภัยอาคารสูง โดยได้รับเกียรติจาก ความรู้จาก บริษัท ไทยโร้ป แอคเซส เซอร์วิส จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้ง

 สำหรับ หลักสูตรกู้ภัยอาคารสูง  มีการอบรมทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น การใช้เชือกกู้ภัยและอุปกรณ์กู้ภัยในที่สูง  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั้งที่สูง แนวดิ่ง หรือพื้นที่ ที่เข้าถึงยากต่อการช่วยเหลือ มีการฝึกทดสอบการผูกเงื่อนเพื่องานกู้ภัย การฝึก Skill บนเชือกส่วนบุคคล การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขณะหมดสติในที่สูง และการลำเลียงผู้ประสบภัยลงสู่ที่ปลอดภัย  ตามมาตรฐานสากล  เป็นต้น

 โดยครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชนและมูลนิธิกู้ภัยต่างๆ เช่น  จ.อุดรธานี  บึงกาฬ ขอนแก่น หนองบัวลำภู  สกลนคร  เลย  รวมไปถึง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครกู้ภัยให้มีความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะขึ้นกับพี่น้องประชาชนในอนาคต  และเป็นการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน สร้างความสามัคคีให้แก่บุคลากรจิตอาสา ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสากล

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรม จัดฝึกอบรมการกู้ภัยบนอาคารสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยกู้ภัย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.