Loading...

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 ลงนาม MOU ทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม

0

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 ลงนาม MOU ทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม

 

Loading...

ที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 ตำบลเชียงพิณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (สพม.20) คณะกรรมการสถานศึกษา , แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ , สมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 โดยมีกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยใจความสำคัญของ บันทึกข้อตกลง คือ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จะสนับสนุนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 ในการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านภาษาเวียดนาม  พร้อมให้ความร่วมมือ ในการฝึกประสบการวิชาชีพครู นอกจากนี้ทาง สพม.20

จะให้การสนับสนุน  การเรียนการสอนและบุคลากรภาษาเวียดนาม ในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม  ซึ่งโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 ได้ร่วมกับ แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเวียดนามให้กับนักเรียน จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 7 ปี และในปีการศึกษา 2562 ได้ร่วมทำ MOU  โดยได้จัดวิทยากรมาช่วยสอนภาษาเวียดนาม สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง  ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทำหลักสูตรภาษาเวียดนาม เพื่อรองรับแผนการเรียนอังกฤษ-เวียดนาม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งนักเรียนที่เรียนดี เก่งภาษาเวียดนาม เข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาเวียดนาม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 ลงนาม MOU ทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.