Loading...

กลุ่มคนขับบิ๊กไบค์เมืองอุดรธานี เห็นด้วย กับการให้มีใบขับขี่บิ๊กไบค์ แต่ควรมีสนามสอบเฉพาะที่ชัดเจน อีกทั้งเจ้าของค่ายรถบิ๊กไบค์ควรจะมีการสอนการขับขี่ หรืออบรมจึงจะสามารถออกรถได้

0

กลุ่มคนขับบิ๊กไบค์เมืองอุดรธานี เห็นด้วย กับการให้มีใบขับขี่บิ๊กไบค์ แต่ควรมีสนามสอบเฉพาะที่ชัดเจน  อีกทั้งเจ้าของค่ายรถบิ๊กไบค์ควรจะมีการสอนการขับขี่ หรืออบรมจึงจะสามารถออกรถได้

 

Loading...

 หลังจากครม. เห็นชอบ ออกกฎใหม่ ขับ “บิ๊กไบค์” ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ  ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยระบุว่า กระแสความนิยมรถบิ๊กไบค์นับวันยิ่งสูงขึ้น ทำให้วัยรุ่น คนหนุ่มสาว จนถึงรุ่นใหญ่ พากันถอยบิ๊กไบค์มาครอบครอง แต่มีจำนวนไม่น้อย ที่ผู้ขับขี่ไม่มีทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายบนท้องถนน 

 ด้านนายสมศักดิ์ ธวัชพลังกร ประชาสัมพันธ์ชมรมอุดรธานีไรเดอร์ คลับ บอกว่า ในกลุ่มบิ๊คไบค์อุดรธานี ชมรมไรเดอร์ คลับ มีรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มากกว่า 200 คัน นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นกลุ่มประสานงานเครือข่ายกลุ่มบิ๊กไบค์ชมรมต่างๆ  ในจังหวัดอุดรธานีหากนับจำนวนมีมากถึง 1000 คันในอุดรธานีและยังมีผู้ขับบิ๊คไบค์ที่ไม่ได้สังกัดชมรมอีกเป็นจำนวนมาก  หลังจากครม. เห็นชอบ ออกกฎใหม่ ขับ “บิ๊กไบค์” ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ ก็เห็นดีด้วยแต่ควรที่จะมีสนามสอบเฉพาะของรถบิ๊คไบค์เพราะเป็นรถขนาดใหญ่ลักษณะการเข้าโค้งมีลักษณะแตกต่างกัน  อีกทั้งเจ้าของค่ายรถบิ๊กไบค์ควรที่จะมีการสอนการขับขี่หรือการอบรมเรื่องที่ดีก่อนที่จะสามารถซื้อรถได้  

โดยที่ผ่านมาเวลาออกทริปแต่ละครั้งกลุ่มรถบิ๊คไบค์ อย่างชมรมอุดรธานีไรเดอร์ก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของการขับขี่เป็นกลุ่ม เพื่อความปลอดภัยแก่สมาชิกทุกครั้งในชมรมเป็นประจำอยู่เสมอสิ่งน่าเป็นห่วงก็เด็กและเยาวชนที่จะหันมาขับรถบิ๊กไบค์จึงจำเป็นต้องมีทักษะ  สร้างมาตรฐานสำหรับความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ รวมถึงลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน คาดว่าเมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารทำให้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกทางหนึ่งด้วย 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

กลุ่มคนขับบิ๊กไบค์เมืองอุดรธานี เห็นด้วย กับการให้มีใบขับขี่บิ๊กไบค์ แต่ควรมีสนามสอบเฉพาะที่ชัดเจน อีกทั้งเจ้าของค่ายรถบิ๊กไบค์ควรจะมีการสอนการขับขี่ หรืออบรมจึงจะสามารถออกรถได้

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.