Loading...

มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน ประกอบพิธีเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงานเทศกาลทิ้งกระจาด โดยปีนี้จะนำสิ่งของไปแจกจ่าย ตามต่างอำเภอ และชุมชนที่ยากไร้ 

0

มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน ประกอบพิธีเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงานเทศกาลทิ้งกระจาด โดยปีนี้จะนำสิ่งของไปแจกจ่าย
ตามต่างอำเภอ และชุมชนที่ยากไร้  ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

Loading...

นายบรรจง ฉัตรไพฑรูย์  ประธานมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน พร้อมคณะ กรรมการ และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมประกอบประกอบพิธีเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงานเทศกาลทิ้งกระจาด เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณ เนื่องในงานเทศกาลทิ้งกระจาดบริจาคทาน ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย. 2563 ซึ่งทางมูลนิธิฯได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยก่อนหน้านี้ได้จัดพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จาก ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลเทพารักษ์ ศาลหลักเมือง พระพุทธโพธิ์ทอง มาประทับยังที่ประทับชั่วคราว ภายในมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน  

ซึ่งปีนี้ได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง ไว้กว่า 5 พันชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ยากไร้ บรรเทาความเดือดร้อน โดยจะทำการแจกจ่ายทั้งในจังหวัดและต่างอำเภอ เพื่อลดความแออัดป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการหารือว่า จะทำการแจก ณ.จุดใดบ้าง  โดยประสานไปยังเครือข่ายของมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรม ต่างอำเภอและชุมชนที่ยากไร้

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย เวลา 13.00 น.พระสงฆ์จากวัดโพธิ์แมน กรุงเทพฯ เริ่มประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลไทยทานสัมภเวสี เวลา 15.00 น. พิธีทิ้งกระจาดบริจาคทานพร้อมกราบนมัสการขอพรจากองค์โป๊ยเซียนโจวซือ (องค์เทวดาทั้งแปด) เพื่อความเป็นศิริมงคล

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน ประกอบพิธีเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงานเทศกาลทิ้งกระจาด โดยปีนี้จะนำสิ่งของไปแจกจ่าย ตามต่างอำเภอ และชุมชนที่ยากไร้ 

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.