Loading...

เทศบาลนครอุดรธานี จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

0

เทศบาลนครอุดรธานี จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

Loading...

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งรัฐบาล กำหนดให้วันที่ 12 ส.ค.ของทุกปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เป็นวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ชาวไทยทุกคนถือเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่ง เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย ได้แสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น ได้ระลึกถึงพระคุณแม่ โดยมีดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่

         ภายในงาน ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การแสดงบนเวที การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้กับแม่ดีเด่น จากชุมชนในเขตเทศบาล 104 ชุมชน พนักงานเทศบาลจากสำนัก/กอง 10 หน่วยงาน,โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 12 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ รวมแม่ดีเด่น ทั้งสิ้น 174 คน การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ“SUPER MOM” การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “แม่คือ…..” และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เทศบาลนครอุดรธานี จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.