Loading...

กระทรวงมหาดไทย ประกาศผลการคัดเลือก จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ โดยจังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่

0

กระทรวงมหาดไทย ประกาศผลการคัดเลือก จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ โดยจังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่

 

Loading...

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการ จัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด  ระดับจังหวัด และ ระดับประเทศ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมเชิดชูเกียรติ    คณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัด ที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระดับประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งผลการคัดเลือกประกอบด้วย
1. ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1จังหวัดลพบุรี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ รางวัลชมเชย จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ
2.
ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ จังหวัดเลย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดจันทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดยโสธร รางวัลชมเชย จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก
3.ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก รางวัลชนะเลิศ จังหวัดลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดอ่างทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ รางวัลชมเชย จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอุทัยธานี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

กระทรวงมหาดไทย ประกาศผลการคัดเลือก จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ โดยจังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.