Loading...

จังหวัดอุดรธานี ติดตามการป้องกันและแก้ไข ปัญหาแนวตลิ่งลำห้วยหลวงชำรุด เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 

0

จังหวัดอุดรธานี ติดตามการป้องกันและแก้ไข ปัญหาแนวตลิ่งลำห้วยหลวงชำรุด เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563


ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ม่น  นายกองเอกปราโมทย์  ธัญญพืช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานการประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาแนวตลิ่งลำห้วยหลวงชำรุด  โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม

Loading...

  ซึ่งผลกระทบจากพายุชินลากู  ส่งผลให้หลายพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี  โดยเฉพาะลำห้วยหลวงหลายจุด น้ำกัดเซาะริมตลิ่งพัง  บางแห่งน้ำเปลี่ยนทิศทาง กัดเซาะดินริมตลิ่ง พังลึกกว่า 10 เมตร แม้ก่อนหน้านี้จะมีการนำกระสอบทรายมาป้องกันการกัดเซาะ แต่ก็เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ในขณะที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอขอรับงบประมาณแก้ไข แต่จะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งอาจเป็นการล่าช้า

  จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำคณะลงพื้นที่ 3จุด จุดแรกที่บริเวณบ้านสูงแคน จุดที่2 ลำห้วยหลวงเส้นแบ่งเขตบ้านดงเจริญหมู่ 12 ตำบลหมู่ม่น และนาทาม หมู่ 9  ส่วนจุดที่ 3 ลำห้วยหลวงบริเวณถนนลาดยางบ้านดงยาง- นาทาม โดยจุดนี้ริมตลิ่งบริเวณหัวโคกถนนทรุดระยะทางกว่า 135 เมตร

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า  จากการลงพื้นที่ เห็นว่า ต้องเร่งแก้ไขในหลายจุด  เบื้องต้นที่ประชุมมีมติ  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการนำกระสอบทรายมาทำพนังกั้นตลิ่ง โดยในวันอังคารที่  11 สิงหาคม 2563  จะบูรณาการทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ทำพนังกั้นน้ำ  เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน  พร้อมกันนี้  ยังได้ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงแผนการเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดอุดรธานี ปี 2563 เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จังหวัดอุดรธานี ติดตามการป้องกันและแก้ไข ปัญหาแนวตลิ่งลำห้วยหลวงชำรุด เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.