Loading...

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

0

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์


ที่โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี และคณะสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พื้นที่อำเภอเพ็ญและอำเภอบ้านดุง รวม 2 ราย เพื่อติดตามผลการเรียน  ปัญหาอุปสรรค์ในการดำรงชีพ  พร้อมกันนี้ประธานแม่บ้านมหาดไทย  ได้มอบทุนแก่เยาวชนทั้ง 2 ราย รายละ 2,000 บาทและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนด้วย

Loading...

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี มีผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งจังหวัด 23 คน ซึ่งแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี  ได้กำหนดลงพื้นที่ เยี่ยมผู้รับทุนทั้ง 23 คน โดยในห้วงเดือนสิงหาคม 2563 คณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้รับทุนและติดตามผลการเรียนความเป็นอยู่รวม 11 คน

  วันนี้ลงพื้นที่ติดตามผลการเรียน เด็กชายเทวัญ แสนาผา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อำเภอเพ็ญ และนางสาวณัฐนันท์ ธรรมวงศ์ นักศึกษาประกาศฯยบัตรวิชาชีพปี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญ อำเภอบ้านดุง เพื่อติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนผู้รับทุน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.