Loading...

สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 3แสน ตัว ถวายพระราชกุศล ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

0

สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 3แสน ตัว ถวายพระราชกุศล ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563


ที่บริเวณแหล่งน้ำหนองสองนิ้ว บ้านนาคำ อำเภอบ้านดุง นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักเรียนในพื้นที่ร่วมพิธี

Loading...

นายอำพล จินดาวงศ์ ประมงจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมประมง ได้จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่องานด้านการประมงตลอดมา ตลอดจน เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในวันนี้  ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) ประกอบด้วย พันธุ์ปลาตะเพียน และ ปลายี่สกเทศ จำนวน 300,000 ตัว

 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 3แสน ตัว ถวายพระราชกุศล ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.