Loading...

ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มรภ.อุดรธานี ย้อมผ้าไหมด้วยผงสีจากดอกบัวแดงได้สำเร็จ พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน ในงาน แฟร์ชั่น นวัตกรรม ผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ก.ค.ถึง 2 ส.ค.นี้

0

ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มรภ.อุดรธานี ย้อมผ้าไหมด้วยผงสีจากดอกบัวแดงได้สำเร็จ พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน ในงาน แฟร์ชั่น-นวัตกรรม ผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ก.ค.ถึง 2 ส.ค.นี้


 

Loading...

ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มรภ.อุดรธานี (FCTDC) จับมือกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี  เปิดอบรมฟรี สำหรับเทคนิคการผลิตผงสี และเทคนิคการย้อมเส้นไหมจากดอกบัวแดง 2 รุ่นๆละ 30 คน ที่คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี(สามพร้าว) มีผู้สนใจทั้งมืออาชีพและคนรุ่นใหม่ เพื่อส่งต่อไปยังผู้ที่สนใจ

 ดร.นัทธมน ประจุดทะศรี อาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี กล่าวว่า วิธีการทำผงสีย้อมผ้าลักษณะนี้ สามารถนำไปทำกับวัสดุทางธรรมชาติ ที่ชาวบ้านใช้ย้อมสีผ้าได้เช่นกัน แต่วัสดุทางธรรมชาติบางชนิด เมื่อทำเป็นผงสีย้อมผ้าแล้ว ผลการย้อมผ้าอาจจะได้สีต่างไป ซึ่งศูนย์ฯมีแผนจะทดสอบ การทำผงสีย้อมผ้าจากวัสดุที่ใช้กันอยู่ด้วย ซึ่งการทำในห้องทดลองจะได้ผลเร็วกว่า ก่อนจะนำไปให้ชาวบ้านใช้จริง  

 นางทองสุข ชมงอน กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหม-ผ้าฝ้ายบ้านนาดี ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า กลุ่มฯสืบทอดการทอผ้าฝ้าย-ผ้าไหม มาจากรุ่นปู่ย่าตายาย  มีสมาชิก 35 คน ผลิตภัณฑ์มีทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ ย้อมสีด้วยวัสดุจากธรรมชาติ อาทิ เปือกเข , เปือกฝาง , เปือกประดู่ , ฝักคูณ และหมักโคลน ไม่เคยทำเป็นผงเก็บไว้ใช้ ก็ทำกันแบบง่ายๆ เอามาสับ หมักน้ำ ต้มย้อมกันเลย

รวมไปถึงคณาจารย์จาก รร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร ที่มาร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน5คน ซึ่งที่โรงเรียนมีเด็กนักเรียนทำโครงงาน การย้อมสีผ้าจากธรรมชาติ ซึ่งที่สกลนครมีชื่อเสียงเรื่อง “ย้อมคราม” อยู่แล้ว แต่ก็มีปัญหาหลายอย่าง จึงอยากมาเรียนรู้วิธีการย้อมด้วยกลีบบัว เมื่อมาอบรมแล้ว พบว่าไม่ยุ่งยากและน่าสนใจ น่าจะเอาไปใช้งานได้จริง

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มรภ.อุดรธานี ย้อมผ้าไหมด้วยผงสีจากดอกบัวแดงได้สำเร็จ พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน ในงาน แฟร์ชั่น นวัตกรรม ผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ก.ค.ถึง 2 ส.ค.นี้

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.