Loading...

วิทยาลัยสันตพล จัดกิจกรรม  งานกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปี 2563 

0

วิทยาลัยสันตพล จัดกิจกรรม  งานกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปี 2563 


วิทยาลัยสันตพล ได้จัดกิจกรรม  งานกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปี 2563 ขึ้น” ซึ่งในปีนี้ เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามหลัก social distancing โดยได้ปรับลดกิจกรรมการรับน้องใหม่ งดร้องเพลงเชียร์และงดประชุมเชียร์ออกไป  และใช้การสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องโดยการจัดรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแทน เพื่อสร้างความรัก ความกลมเกลียวของพี่และน้อง ผ่านการรับประทานอาหารร่วมกันแบบเว้นระยะห่างในช่วงสถานการณ์ COVID -19 ก่อนเข้าสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงบ่าย โดยมีอาจารย์กรรณิการ์ (ฤกษ์นิมิตร) นันทโพธิเดช อธิการบดี เป็นประธาน

Loading...

สำหรับพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีอีสาน ที่ใช้ในการรับขวัญสมาชิกใหม่ เข้าสู่รั้วสถาบันการศึกษา โดยปีนี้ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญภายใต้มาตรการป้องกัน COVID -19 โดยใช้ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ส่วนฝ้ายผูกข้อมือนั้น ได้บรรจุไว้ในกล่องเข็มวิทยาลัยสันตพล ซึ่งนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้จะได้รับมอบเข็มวิทยาลัยสันตพล จึงจะถือว่าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยสันตพลที่สมบูรณ์ โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์เป็นผู้มอบให้กับนักศึกษาใหม่ พร้อมกล่าวให้โอวาท และอวยพรให้นักศึกษาประสบแต่ความสุขความเจริญ และมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาให้สำเร็จอย่างที่ตั้งหวังไว้ ต่อด้วยเป็นการแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน ประกอบด้วย
– นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีมสไมล์แอปพลิเคชั่น รางวัลชมเชย การประกวดผลงานพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น  ภาครัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

– นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ตัวแทน 5 ทีมสุดท้าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการ IMC Plan Contest 2019 by A.P. Honda
– นางสาวพัชรินทร์ ศรีโนนยาง ศิษย์เก่าสาขาวิชานิติศาสตร์ สอบผ่านหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 51
– และนางสาวสุภาพร ดิษยทัต  ศิษย์เก่าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่สอบผ่านการสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

สำหรับการประกวดการจัดพานไหว้ครู ผลปราฏว่า
– รางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม เป็นของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รหัสปีการศึกษา 2563
– รางวัลชนะเลิศ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ เป็นของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ รหัสปีการศึกษา 2563

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วิทยาลัยสันตพล จัดกิจกรรม  งานกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปี 2563 

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.