Loading...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการ บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

0

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการ บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Loading...

 ที่หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ บริจาคโลหิต ถวายเป็นราชพลี(ราด-ชะ-พลี) 500,000 cc เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเดือน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตั้งเป้าเปิดรับบริจาคโลหิต ให้ได้จำนวนทั้งสิ้น 500,000 cc เพื่อนำไปเก็บไว้ในธนาคารเลือด ก่อนจะนำออกมาช่วยเหลือประชาชน ในยามเกิดภัยพิบัติ อีกทั้ง ยังนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร ที่ยังขาดแคลนโลหิต ถือเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง

โดยกิจกรรมในวันนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ส่วนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จะจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว และจะมีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้โลหิตครบตามเป้าหมาย 500,000 cc

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการ บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.