Loading...

ถ้าหากสิ่งมีชีวิตขาดเอนไซม์ ร่างกายของเราจะอ่อนแอลงเรื่อยๆ เอนไซม์จึงเปรียบเหมือนผู้ช่วยในระบบต่างๆ ของร่างกาย วันนี้ Home News จะพาไปรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่ง ที่นำเอาสมุนไพรและผลไม้ของไทย ที่มีสรรพคุณทางยา มาเปลี่ยนเป็นเอ็นไซม์

0

วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่ง ที่นำเอาสมุนไพรและผลไม้ของไทย ที่มีสรรพคุณทางยา มาเปลี่ยนเป็นเอ็นไซม์ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอีกมากมาย ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้จากรายงาน


 

Loading...

จากประสบการณ์กว่า 24 ปี ในการทำงานดูแลผู้สูงอายุ ของ นางบัว จอดนอก วัย 53 ปี   ชาว ต.เชียงยืน จ.อุดรธานี   ได้นำความรู้จากประเทศเยอรมันนีที่ได้รับการฝึกอบรมและฝึกฝน เกี่ยวกับการหมักไวน์เพื่อสุขภาพมาเป็นเวลานาน กับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงพยาบาลในประเทศเยอรมันจากการเรียนรู้ดังกล่าว จึงทำให้นึกถึงสมุนไพรและผลไม้มากมายหลากหลายชนิดที่มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ให้กลายมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรน้ำหมักเอนไซม์สมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านหนองเป็ด 

ต่อมาตัดสินใจกลับมาอยู่ในเมืองไทย  ในปีพ.ศ 2554 ได้ฝึกทดลองทำน้ำหมักสมุนไพร และผลไม้ ตามสูตรที่เขาใช้หมักกันในยุโรป  จึงได้นำความรู้และความชำนาญ ในการหมักเอนไซม์จากพืชผลตามธรรมชาติมาใช้ทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  อาทิผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อาหารเสริม ผลิตภัณพ์เครื่องสำอาง  โดยมุ่งหวังให้สังคมได้กลับมาเห็นคุณค่าของสมุนไพร และผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายของเมืองไทย บนแนวความคิดพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง และปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเอนไซม์คือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ มนุษย์ต้องการเอนไซม์เพื่อไปเสริมสร้างร่างกายผิวพรรณและระบบภายในของร่างกาย หรือโปรไบติกจะเข้าไปปรับสมดุลของจุลินทรีย์เดิมในลำไส้และระบบทางเดินอาหาร ช่วยให้ระบบการทำงานของลำไส้ดีขึ้นส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น 

สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความภูมิใจที่นำความรู้มาต่อยอดให้คนไทยได้ดูแลรักษาสุขภาพ อยากให้คนไทยเห็นคุณค่าของสมุนไพรบ้านเรานำมายกระดับและอยากให้ชุมชนและในสังคมไทยหันมาเห็นประโยชน์น้ำมักเอ็มไซน์ให้มากยิ่งขึ้นในการดูแลสุขภาพได้ทั้งภายในและภายนอก ผลไม้หรือสมุนไพรของไทยจะเกิดประโยชน์ได้หากรู้วิธีนำมาต่อยอดและมาทำให้เกิดประโยชน์ 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ถ้าหากสิ่งมีชีวิตขาดเอนไซม์ ร่างกายของเราจะอ่อนแอลงเรื่อยๆ เอนไซม์จึงเปรียบเหมือนผู้ช่วยในระบบต่างๆ ของร่างกาย วันนี้ Home News จะพาไปรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่ง ที่นำเอาสมุนไพรและผลไม้ของไทย ที่มีสรรพคุณทางยา มาเปลี่ยนเป็นเอ็นไซม์

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.