Loading...

วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจสอบเจดีย์ร้าง วัดโยธานิมิต เพื่อแก้ไขปัญหา การขยายถนนวงแหวน ที่ยังติดขัดในเรื่องโบราณสถาน

0

วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจสอบเจดีย์ร้าง วัดโยธานิมิต เพื่อแก้ไขปัญหา การขยายถนนวงแหวน ที่ยังติดขัดในเรื่องโบราณสถาน


 

Loading...

นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจสอบเจดีย์ร้าง ข้างวัดโยธานิมิตร เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การขยายถนนวงแหวนฝั่งตะวันออก จาก 4 เลน เป็น 6 เลน ที่ยังติดขัดในเรื่อง พระราชบัญญัติโบราณสถาน หลังจากที่กรมทางหลวง ได้สำรวจออกแบบขยายถนนดังกล่าว ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในร่างงบประมาณรายจ่ายปี 63 ที่กำลังถูกนำเสนอร่างงบประมาณผ่านวาระ 1 ระยะทาง 7.2 กม. วงเงิน 440 ล้านบาท ผูกพัน 3 ปี โดยระยะทางที่เหลือ 2.7 กม. (ทต.หนองบัว-บายพาตอุดร-ขอนแก่น) อยู่ในพื้นที่ของโบราณสถาน หากจะก่อสร้างต้องศึกษาทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน

 เบื้องต้นสันนิษฐานว่า พระธาตุเจดีย์ร้างแห่งนี้ อาจเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบศิลปกรรมท้องถิ่น ซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปกรรมแบบล้านช้าง อาจเป็นไปได้ที่พระธาตุ/เจดีย์ ร้างแห่งนี้ มีอายุไม่เก่าไปกว่าประมาณพุทธศตวรรษที่ 23 –24 ซึ่งเป็นช่วงที่นิยมสร้างพระธาตุแบบฐานสูง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาพปัจจุบันโบราณสถานพังทลาย และทรุดโทรมมาก ทั้งยังมีการก่อสร้างอาคารศาลา ยาวประมาณ 13.5 เมตร กว้างประมาณ 8 เมตร ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ประทับนั่งแสดงปางมารวิชัย ซ้อนทับประชิดฐานโบราณสถาน จึงเป็นการยากที่จะศึกษาลักษณะรูปทรงทางศิลปะ-สถาปัตยกรรม ขนาดและสัดส่วนที่ชัดเจน ตลอดจนอายุสมัยของโบราณสถาน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจสอบเจดีย์ร้าง วัดโยธานิมิต เพื่อแก้ไขปัญหา การขยายถนนวงแหวน ที่ยังติดขัดในเรื่องโบราณสถาน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.