Loading...

เทศบาลนครอุดรธานีนำน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชน หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่

0

เทศบาลนครอุดรธานีนำน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชน หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่


ที่ชุมชนโพธิ์สว่าง 2 ซ.ร่วมมิตร เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุดรธานี นำรถดับเพลิงจำนวน 4 คัน  บรรทุกน้ำจากการประปาจังหวัดอุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน หลังจากที่ได้รับร้องเรียนมา บางรายถึงขั้นซื้อน้ำมาทดแทนตกวันละ 350 บาทเป็นเวลากว่า 1 อาทิตย์แล้ว

Loading...

  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า มีประชาชนได้แจ้งถึงปัญหาความเดือดร้อน น้ำประปาไหลอ่อน หรือ บางพื้นที่ไม่ไหลเลยก็มี  เนื่องจาก มีการปรับปรุง โรงกรองน้ำ หนองประจักษ์ และโรงกรองน้ำบ้านถ่อน รวมถึงอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบ ที่ใช้ผลิตน้ำประปา  เกิดการตื้นเขิน แห้งขอด ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือบางพื้นที่น้ำไม่ไหลก็มี

ทางเทศบาลจึงขอฝากไปยังประชาชนว่า ท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อน  สามารถแจ้งมายังสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุดรธานีหมายเลข 199 ทางเทศบาลนครอุดรธานี ได้เตรียมรถบรรทุกน้ำประปาจำนวน 4 คัน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  042 222733 ,สายด่วนการประปา 1662  และ ช่องทาง ออนไลน์ เฟซบุ๊ค และ Line Official การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เทศบาลนครอุดรธานีนำน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชน หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.