Loading...

เยลโล่เบิร์ด ที่ปิดมานานกว่า 4 เดือน วันที่ 3 ก.ค เป็นวันแรกที่เปิดให้บริการ หลังจากที่รัฐบาลมีการผ่อนปรนระยะที่ 5 แต่ต้องอยู่ในมาตรการป้องกัน

0

หลังจากที่รัฐบาลมีการผ่อนปรนระยะที่ 5 สถานบันเทิงอย่าง เยลโล่เบิร์ด ที่ปิดมานานกว่า 4 เดือน วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้บริการ แต่ต้องอยู่ในมาตรการป้องกัน เช่น ห้ามร้องเพลงตามนักดนตรี  นั่งโต๊ะร่วมกันได้ไม่เกิน 5 คน


 

Loading...

เยลโล่เบิร์ดเธคเพื่อชีวิต หลังจากปิดมานานเป็นเวลากว่า 4 เดือน จากการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ (วันที่ 3 ก.ค ) เป็นวันแรกที่จะกลับมาเปิดอีกครั้ง หลังภาครัฐมีมาตรการผ่อนปรนในส่วนของสถานบันเทิง แต่ต้องอยู่ในมาตรการของสาธารณสุข โดยวันนี้ก็มีการทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการในค่ำคืนนี้

       นายถนอม  เสนามาตย์ ผู้จัดการฝ่ายบันเทิง โรงแรมเจริญโฮเต็ล บอกว่า วันนี้เป็นวันแรก ในการเปิดให้บริการ ซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นมาตรการการทิ้งระยะห่าง ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเวทีนักร้องก็ได้ทำฉากกั้นด้วยอะคริลิค สูง 180 ซม. และความกว้างตลอดหน้าเวที  ห้ามไม่ให้ลูกค้าร้องเพลง งดเดินบริเวณนอกโต๊ะ ที่นั่งหรือที่ยืนของตัวเอง จำกัดโต๊ะละไม่เกิน 5 คน  งดร้องเพลงงดเต้น

  ที่ผ่านมาที่นี่เคยมีถึง 170 โต๊ะ ตอนนี้ต้องลดเหลือเพียง 40 โต๊ะ ตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ โต๊ะละ 2 เมตร และงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเหยือก ส่วนถ้วยหรือภาชนะที่ใช้ร่วมกัน ให้เปลี่ยนเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง อาทิ แก้วพลาสติกเป็นต้น โดยจะเปิดให้ บริการตั้งแต่เวลา 20.30 น.-24.00 น 

  และนี่ก็คือการเที่ยวเยลโล่เบิร์ดเธคเพื่อชีวิต แบบ New Normal ที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือและต้องรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้จัดการร้าน ถึงมาตรการความปลอดภัย ในครั้งนี้

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เยลโล่เบิร์ด ที่ปิดมานานกว่า 4 เดือน วันที่ 3 ก.ค เป็นวันแรกที่เปิดให้บริการ หลังจากที่รัฐบาลมีการผ่อนปรนระยะที่ 5 แต่ต้องอยู่ในมาตรการป้องกัน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.