Loading...

สำนักงานวัฒนธรรม จ.อุดรธานี ก็จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 

0

สำนักงานวัฒนธรรม จ.อุดรธานี ก็จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563


 

Loading...

ที่วัดสะอาดเรืองศรี ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง  นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พระพุทธศักราช 2563  และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ 4 กรฎาคม  2563  เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดีในสถาบันและได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศาสนากับประชาชน โดยอาศัยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารณรงค์ให้เด็กเยาวชน ประชาชน ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาปฎิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน จนเป็นกิจวัตรได้

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย   การอบรมคุณธรรมจริยธรรม การหล่อเทียนพรรษา การปลูกต้นไม้ รอบบริเวณวัด  และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 60 ชุด

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานวัฒนธรรม จ.อุดรธานี ก็จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.