Loading...

กองพันทหารราบที่ 1  กรมทหารราบที่ 13 จัดโครงการ Army Delivery จัดรถจักรยานยนต์ ส่งอาหาร พร้อมจัดทีมแพทย์ ดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ รอบค่าย

0

กองพันทหารราบที่ 1  กรมทหารราบที่ 13 จัดโครงการ Army Delivery จัดรถจักรยานยนต์ ส่งอาหาร พร้อมจัดทีมแพทย์ ดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ รอบค่าย


Loading...

ที่บ้านหนองตะไก้ ม.5 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี พ.ท.สุริยัน จิ๋วเจริญ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมภริยาและกำลังพล แม่บ้านทหารบก เดินทางไปมอบถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ประชาชนผู้ป่วย ผู้พิการ บริเวณรอบค่าย ในโครงการ “Army Delivery” โดยจัดรถจักรยานยนต์ พร้อมกำลังพล ส่งอาหาร จัดทีมแพทย์ดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยโควิด-19

             โครงการ Army Delivery เป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกให้หน่วยขึ้นตรงดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของหน่วย ทางหน่วยจึงได้ร่วมกับบริษัทห้างร้านต่างๆ จัดหางบประมาณจัดซื้อ ข้าวสาร อาหารแห้ง นมและขนมสำหรับเด็กๆ ในชุมชน และจัดรถจักรยานยนต์ ส่งข้าวกล่องที่ปรุงสุกใหม่ๆ ออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชน พร้อมกับจัดหน่วยแพทย์ดูแลผู้ป่วยผู้พิการเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์และให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยโควิด-19 ในวันนี้

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

กองพันทหารราบที่ 1  กรมทหารราบที่ 13 จัดโครงการ Army Delivery จัดรถจักรยานยนต์ ส่งอาหาร พร้อมจัดทีมแพทย์ ดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ รอบค่าย

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.