Loading...

สโมสรโรตารี่หมากแข้งจัดพิธีมอบ หน้ากากผ้าอนามัยพร้อมมุ้งกันยุงในโครงการโรตารีภาค 3340 บรรเทาและป้องกันภัยจากโคโรน่าไวรัส -19  ด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิโรตารี ของโรตารีสากล

0

สโมสรโรตารี่หมากแข้งจัดพิธีมอบ หน้ากากผ้าอนามัยพร้อมมุ้งกันยุงในโครงการโรตารีภาค 3340 บรรเทาและป้องกันภัยจากโคโรน่าไวรัส -19  ด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิโรตารี ของโรตารีสากล

Loading...

ที่ร้าน T.8 คอฟฟี่ นายมารวย จินตบัณฑิตวงศ์ ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล เป็นประธานการมอบหน้ากากผ้าอนามัย พร้อมมุ้งกันยุง ตามโครงการโรตารีภาค 3340 บรรเทาและป้องกันภัยจากโคโรน่าไวรัส -19  เลขที่ DR236 ด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิโรตารี ของโรตารีสากล โดยมีนายวิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ อดีต ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารี่สากล นำสมาชิกสโมสรโรตารี่ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย สโมสรโรตารี่หมากแข้ง สโมสรสรโรตารี่อุดรธานี สโมสรโรตารี่บ้านเชียง สโมสรโรตารี่ศิลปาคม และ สโมสรโรตารี่หนองคายร่วมในพิธีรับมอบ

      โดยสโมสรโรตารี่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่ต้องเผชิญโรคไวรัสโควิด 19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้หน้ากากอนามัย ขาดแคลน  สโมสรโรตารี่จึงได้มีความประสงค์ ต้องการผลิตหน้ากากผ้าปิดปาก เพื่อแจกจ่ายกับประชาน  นอกจากนี้ยังต้องการให้มีการป้องกันระวังปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเลีย ด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิโรตารี โรตารีสากล อุดหนุนเงิน จำนวน 80,000 บาท จัดหาหน้ากากอนามัยจำนวน 58,182 ชิ้น (ห้าหมื่นแปดพัน หนึ่งร้อยแปดสิบสองชิ้น) พร้อมด้วยมุ้งกันยุงอีก 500 ผืน มอบให้แก่สโมสรโรตารี่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สโมสรโรตารี่หมากแข้งจัดพิธีมอบ หน้ากากผ้าอนามัยพร้อมมุ้งกันยุงในโครงการโรตารีภาค 3340 บรรเทาและป้องกันภัยจากโคโรน่าไวรัส -19  ด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิโรตารี ของโรตารีสากล

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.