Loading...

ผู้ว่าการภาคและนายกสโมสรโรตารี่ กลุ่ม 115 จัดกิจกรรมสัญจร เชื่อมสัมพันธ์มอบเงินสมทบให้กับบุคคลปัญญาอ่อน

0

ผู้ว่าการภาคและนายกสโมสรโรตารี่ กลุ่ม 115 จัดกิจกรรมสัญจร เชื่อมสัมพันธ์มอบเงินสมทบให้กับบุคคลปัญญาอ่อน


ที่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี นายวิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ อดีตผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล เป็นประธานมอบเงินสมทบให้กับบุคคลปัญญาอ่อน เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางศูนย์ฯ โดยมี

Loading...

นางมณีรัตน์ นวกุลกาญจนภาส ประธานกลุ่มนายกสโมสรโรตารี่ กลุ่ม 115 พร้อมสมาชิกกลุ่ม นางฐิติรัตน์ ดิษโยธิน ผจก.ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนจังหวัดอุดรธานี คณะครู เด็กนักเรียน ผู้ปกครองพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

   โดยในแต่ละปี  ภาคต่างๆในประเทศไทย จะสลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานอบรมสัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรตารี่  และในเร็วๆ นี้ การบริหารงานของสโมสร จะหมดวาระลง  สมาชิกในกลุ่มรุ่น 115 จึงอยากจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคคีในกลุ่ม จึงได้จัดโครงการ กิจกรรมสัญจรเชื่อมสัมพันธ์ขึ้น   

   ในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของเด็กๆในศูนย์ฯ การมอบเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ จากนั้นสมาชิก ได้ร่วมกันทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ  ซึ่งกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผู้ว่าการภาคและนายกสโมสรโรตารี่ กลุ่ม 115 จัดกิจกรรมสัญจร เชื่อมสัมพันธ์มอบเงินสมทบให้กับบุคคลปัญญาอ่อน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.