Loading...

กองทัพอากาศสิงคโปร์ร่วมกับกองบิน23ส่งมอบเวทีอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดอนอุดม เพื่อใช้ทำกิจกรรมของโรงเรียน หลังทำการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย

0

กองทัพอากาศสิงคโปร์ร่วมกับกองบิน 23 ส่งมอบเวทีอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดอนอุดม เพื่อใช้ทำกิจกรรมของโรงเรียน หลังทำการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย


ที่โรงเรียนบ้านดอนอุดม ตำบลหมากแข้ง นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน 23นาวาอากาศโท เดเร็ก ชาน หัวหน้าหน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์ นาวาอากาศโท เซบาสเตียน ไช ผู้บังคับฝูงบิน 145 กองทัพอากาศสิงคโปร์

Loading...

นาวาอากาศโทจู๊ด แอนโทนี่ และคณะนักบิน ได้เดินทางมาส่งมอบเวทีเอนกประสงค์ ซึ่งได้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งพัดลมเพดาน มอบชุดลำโพง โดยมี นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา ผอ.โรงเรียนบ้านดอนอุดม คณะครู นักเรียน และชาวชุมชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

      นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา ผอ.โรงเรียนบ้านดอนอุดม กล่าวว่า โรงเรียนของเรามีครูและบุคลากร 8 คน มีนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน ใช้เวทีอเนกประสงค์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
      นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน 23 กล่าวว่า ที่มาโรงเรียนบ้านดอนอุดมแห่งนี้ เพราะโรงเรียนนี้อยู่ใกล้กับหน่วย ในทุกครั้งที่กองทัพอากาศมีการฝึกบินร่วมกับกองทัพอากาศสิงคโปร์ อาจจะทำให้เกิดมลภาวะทางเสียง เราจำเป็นต้องฝึกนักบิน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการบิน ยังเป็นการรักษาน่านฟ้าและอธิปไตยของชาติ เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงภารกิจนี้ได้ จึงอยากให้ทางโรงเรียนมั่นใจว่า เรายังมีมิตรภาพที่ดี และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข หากมีข้อเสนอแนะหรือให้กองบิน 23 ช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ทางกองบิน 23 ตามกำลังและขีดความสามารถของเราที่จะสามารถช่วยเหลือได้

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

กองทัพอากาศสิงคโปร์ร่วมกับกองบิน23ส่งมอบเวทีอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดอนอุดม เพื่อใช้ทำกิจกรรมของโรงเรียน หลังทำการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.