Loading...

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพมงคลนายก (หลวงปู่สิงห์ อินทปัญโญ )

0

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพมงคลนายก (หลวงปู่สิงห์ อินทปัญโญ ) อดีตเจ้าคณะ จ.อุดรธานี (ธรรมยุต) และอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง

         ที่ เมรุชั่วคราว วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อ.เมืองอุดรธานี สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นองค์ประธานปฏิบัติศาสนกิจพิธีพระราชทานทานเพลิงศพพระเทพมงคลนายก ( หลวงปู่สิงห์ อินทปัญโญ ) อดีตเจ้าคณะ จ.อุดรธานี (ธรรมยุต) และอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีคณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน จากทั่วสารทิศ เข้าร่วมพิธี

Loading...

         พระเทพมงคลนายก เดิมชื่อ สิงห์ ลาโพธิ์ เกิดวันที่ 13 พ.ย.2481 เป็นชาวบ้านโพธิ์หมากแข้ง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย ,บรรพชา ที่ วัดโพธิ์ชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม และอุปสมบท ณ วัดเดียวกัน ในปี 2500 ,ปี 2523 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอก ในราชการที่ พระครูสิริสารสุธี ,ปี 2528 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นพิเศษ ในพระราชทานทินนามเดิม ,ปี 2542 ได้รับพระราชทานสมณะศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระมงคลนายก”,ปี 2547 ได้รับพระราชทานสมณะศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชวราลังการ” และในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ได้รับพระราชทานสมณะศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพมงคลนายก”

           โดยท่านได้ละสังขารไปด้วยอาการสงบ หลังจากพักรักษาอาการอาพาธด้วยโรคชรา เมื่อเวลา 17.49 น. วันที่ 13 พ.ย.2560 ซึ่งตรงกับวันเกิด สิริอายุรวม 79 ปี 60 พรรษา  

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพมงคลนายก (หลวงปู่สิงห์ อินทปัญโญ )

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.