Loading...

จ.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์ พานักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข

0

จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์ พานักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข

 

Loading...

             สำหรับโครงการพัฒนาทักษะมัคคุเทศก์ เพื่อการบริการนักท่องเที่ยว ผู้พิการทางสายตา จัดอบรมให้กับ มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จำนวน 22 คน ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เข้าถึงสำหรับทุกคน ภายใต้ทัวริสซึ่ม ฟอร์ออล ซึ่งจะมีการทดสอบและปฏิบัติจริง โดยมีนักท่องเที่ยวพิการทางสายตามาเที่ยวชม บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตา และผู้เข้าอบรม อีกด้วย 

          ทั้งนี้ การท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งภาคเอกชน ได้ทำการวิจัยร่วมกับ สกว. เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวที่พิการทางตา และจัดอบรมขึ้นเพื่อเตรียมบุคลากรรองรับ โดยมีวิทยากรจาก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มาให้คำแนะนำเรื่องการบริการ เช่น การนั่งรถวิลแชร์ การดูแลผู้พิการทางสายตา ทางการได้ยิน ซึ่งบุคลากรต้องมีหัวใจในการบริการ ต้องเรียนรู้ความรู้สึก ความต้องการของผู้พิการ ผ่านการปิดตาตัวเองแล้วให้เพื่อนพาเที่ยว จึงจะรู้ว่าเขาต้องการอะไร โดยพบว่าผู้พิการทางสายตา สามารถซึมซับกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างมีความสุข   

           ดร.ธมนิฎฐ์ ชาญจรัสพงศ์  กรรมการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย บอกว่า คนตาบอดใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเรียนหนังสือ ทำงาน การท่องเที่ยวก็เป็นความสุข การที่มัคคุเทศก์ให้ความสำคัญเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่ดี คนตาบอดที่มาเที่ยวครั้งแรก หลายคนตื่นเต้น มัคคุเทศก์ก็ต้องมีความพร้อม ต้องทำให้คนตาบอดเข้าใจ ในอนาคตเชื่อว่าผู้พิการทางสายตา คงอยากมาเที่ยวหากมีบริการเช่นนี้

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จ.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์ พานักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.