Loading...

นักธุรกิจชาวซิกส์ มอบบ้านโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน ให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

0

นักธุรกิจชาวซิกส์ มอบบ้านโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน ให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

  พล.ท.ดร.อำนวย จุลโนนยาง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และอดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 อุดรธานี พร้อมด้วยนายชนะ สิงห์สัจจกุล นักธุรกิจชาวไทยซิกส์ ได้เดินทางมามอบบ้านตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน ซึ่งเป็นบ้านของนางเทวี เบ้าทองหล่อ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป อายุ 51 ปี เลขที่ 25 หมู่ 5 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี  โดยมีนายวิฑูรย์ สีเงิน กำนันตำบลหนองขอนกว้าง ชาวบ้านอีเลี่ยน ให้การต้อนรับ

Loading...

 พล.ท.ดร.อำนวย จุลโนนยาง กล่าวว่า บ้านหลังดังกล่าวนี้ ทำด้วยงบประมาณของนายชนะ สิงห์สัจจกุล นักธุรกิจชาวไทยซิกส์ ที่มีความจงรักภักดีต่อในหลวง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและบุญคุณผืนแผ่นดินไทย ที่เคยให้ที่พักพิงอาศัยครอบครัวและบรรพบุรุษมาตั้งแต่รัชกาลที่ 6 จึงได้เสียสละทรัพย์ส่วนตัว ในการทำสาธารณะกุศลด้านต่างๆมาโดยตลอด  เช่น สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร อาทิ สร้างอาคารเรียน พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน การสอน และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยตามโอกาส

 ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ครอบครัวสิงห์สัจจกุล ได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนและครอบครัวพลทหาร ด้วยการมอบถุงยังชีพในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สกลนคร หนองคาย และจังหวัดเลย เมื่อครั้งสมัยตนเองเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24  และเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการในการหาพื้นที่ และเมื่อหลังเกษียณก็ได้มีโครงการสร้างบ้านคนไทยไม่ทิ้งกัน ให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ด้อยโอกาส เพรสแรก 5 หลัง หลักการจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องที่ดิน เป็นเจ้าของอย่างถูกต้องหรือเป็นของญาติ ส่วนถ้าจะเป็นที่สาธารณะที่ชุมชนก็จะต้องมีข้อตกลงกัน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

นักธุรกิจชาวซิกส์ มอบบ้านโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน ให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.