Loading...

ภูฝอยลมคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว และชมความงามของไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดในช่วงใกล้ปีใหม่

0

Loading...

นักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวและชมความงามของไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดที่ภูฝอยลมในช่วงใกล้ปีใหม่

      ที่โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ต.ทับกุง อ.หนองแสง นักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางขึ้นไปชมความงานของธรรมชาติ และความสวยงามของดอกไม้ ไม้ประดับนานาชนิด ที่สวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษา มหาราชินี และสัมผัสอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นมาเที่ยมชมภูฝอยลมในวันเดียว และจะมีขึ้นมาพักแรมตามสถานที่พักของโครงการฯ และกางเต้นท์พักในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่จำนวนมาก  

        นายสักกะ ศิริวัฒนกาญจน์ หน.โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม เปิดเผยว่า ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็น ช่วงกลางคืนอุณหภูมลดลงเหลือประมาณ 10-12 องศา ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาเที่ยวชมบนภูฝอยลมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งภูฝอยลมอยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี เพียง 45 กม.เท่านั้น และมีบรรยากาศสวยงามไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดอื่น ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ช่วยกันรักษาความสะอาด ให้ทิ้งขยะในจุดที่มีถังขยะตั้งไว้ หรือหากจะนำขยะลงไปทิ้งข้างล่างก็จะเป็นการดี ที่ร่วมกันรักษาสภาพของภูฝอยลมไม่สวยงาม

            สำหรับโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม หรือ ที่เรียกติดว่าสั้น ๆ ว่า ภูฝอยลม ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อย สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ซึ่งชื่อของภูฝอยลมมาจากไลเคนชนิดหนึ่ง คือ “ฝอยลม” ซึ่งเคยพบเกาะอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนี้ แต่ปัจจุบันพบได้น้อยลงเนื่องจากป่าถูกบุกรุกจนมีสภาพเสื่อมโทรม ปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและให้เป็นที่ทัศนศึกษาของประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งภูฝอยลมมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว และสามารถตั้งแคมป์พักแรมได้

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ภูฝอยลมคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว และชมความงามของไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดในช่วงใกล้ปีใหม่

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.