Loading...

ชาวอ.กุดจับ จัดงานรำลึกพระมหากรุณาฯ น้อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0

Loading...

ชาว อ.กุดจับ จัดงานรำลึกพระมหากรุณาฯ ชาวประชากุดจับ น้อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

              ที่ สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านเพีย (มิตรภาพ 138 ) อ.กุดจับ นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานรำลึกพระมหากรุณาฯ ชาวประชากุดจับน้อมถวายอาลัย โดยมีพิธีลงนามแสดงความอาลัย และพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          นายวิโรจน์ฯ นายอำเภอกุดจับ ได้นำกล่าวแสดงความอาลัย ซึ่งตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ พสกนิกรชาวไทย ต่างได้ประจักษ์ชัดในพระราชจริยวัตรอันงดงาม ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ของพระองค์ ตลอดจนพระราชวิริยะ อุตสาหะ ที่ทรงงานอย่างหนักตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม แสดงความอาลัย ขอดวงพระวิญญาณสถิตอยู่ในสวรรคาลัย และพสกนิกรชาว อ.กุดจับ ขอตั้งจิต สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

           จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้ยืนสงบนิ่ง 99 วินาที ,ร่วมกันร้องเพลง ต้นไม้ของพ่อ เพลงสรรเสริญพระบารมี การรำถวายอาลัย โดยชาว อ.กุดจับ จำนวน 870 คนควบคุมการฝึกซ้อม โดย กศน.อำเภอกุดจับ สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.กุดจับ และการแปรอักษรเป็นรูปหัวใจและหมายเลข 9 โดยนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ ,รร.ภูพานวิทยา ,รร.กุดจับประชาสรรค์,รร.เชียงเพ็งวิทยา จำนวน  1004 คน ควบคุมการฝึกซ้อมโดย คณาจารย์ รร.เชียงเพ็งวิทยา  ในโอกาสนี้ นายอำเภอกุดจับ ยังได้พบะปะและกล่าวอวยพรแก่ประชาชน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ที่จะมาถึงนี้ อีกด้วย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ชาวอ.กุดจับ จัดงานรำลึกพระมหากรุณาฯ น้อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.