Loading...

รถบรรทุกอ้อยหยุดวิ่ง ตาม MOU 1 ใน 19 ข้อ ที่ทำไว้กับฝ่ายความมั่นคง และ จ.อุดรธานี

0

Loading...

         รถบรรทุกอ้อยส่งเข้าโรงงานน้ำตาล จะหยุดวิ่ง ตาม MOU 1 ใน 19 ข้อ ที่ทำไว้กับฝ่ายความมั่นคง และ จ.อุดรธานี ตามนโยบายของ คสช. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

          นายธนูศักดิ์ อมูลราช หน.สนง.สมาคมกลุ่มชาวไร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 ทางรถอ้อยจะหยุดวิ่ง ไม่มีการขนอ้อยส่งโรงงานน้ำตาล ทั้งนี้เป็นไปตามที่ทาง สนง.ขนส่ง จ.อุดรธานี ขอความร่วมมือชาวไร่อ้อย และผู้ประกอบการขนส่ง หยุดการขนอ้อยส่งโรงงาน รวมทั้งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ที่ทางสมาคมฯ โรงงานน้ำตาล และชาวไร่อ้อย ร่วมลงนามไว้กับทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยและ จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากรถอ้อย ที่อาจเกิดขึ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 นี้   

           นอกจากนี้ช่วงปีใหม่ ทางโรงงานน้ำตาลก็จะปิดให้พนักงานหยุดงาน รวมทั้งชาวไร่อ้อยและคนงานตัดอ้อย ก็จะหยุดงานในช่วงปีใหม่ ซึ่งจะทำให้ไม่มีรถอ้อยวิ่งบนถนน เป็นการช่วยในการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งรถบรรทุกอ้อยที่ขนอ้อยส่งยังโรงน้ำตาลทั้ง 4 แห่งใน จ.อุดรธานี จะหายไปจากท้องถนนกว่า 500 คัน ไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม ปีหน้า จึงจะเริ่มตัดอ้อยส่งโรงงาน และโรงน้ำตาลจะเริ่มเดินเครื่องต่อ แต่ทั้งนี้หลังจากที่รถอ้อยทำตาม MOU ทั้ง 19 ข้อ หลังจากเปิดหีบอ้อยเกือบ 1 เดือน ยังไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดจากรถบรรทุกอ้อยจนทำให้มีผู้เสียชีวิต

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

รถบรรทุกอ้อยหยุดวิ่ง ตาม MOU 1 ใน 19 ข้อ ที่ทำไว้กับฝ่ายความมั่นคง และ จ.อุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.