Loading...

ผู้บริหารรพ.ศูนย์อุดรธานี พบเจ้าหน้าที่ แจ้งนโยบายและอวยพรปีใหม่

0

Loading...

รพ.ศูนย์อุดรธานี จัดโครงการผู้บริหาร พบเจ้าหน้าที่ บอกเล่านโยบายและอวยพรปีใหม่

            นพ.ธรรมนูญ  วิสิฐธนวรรธ ผอ.รพ.ศูนย์อุดรธานี จัดโครงการ ผอ.และผู้บริหาร พบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อบอกเล่านโยบายและอวยพรปีใหม่ 2560  โดยแบ่งเป็น 6 รุ่น ๆละ 500 คน  ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2559-17 ม.ค.2560 ซึ่งก่อนการพบปะ ผอ.รพ.ศูนย์อุดรธานี ได้นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร้องเพลงมาร์ชโรงพยาบาล นำกล่าวอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล จากนั้น ได้มอบนโยบาย โครงการพัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาลในอนาคต โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างโรงพยาบาล  โครงการก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 289 เตียง  โครงการต่อเติมทางลาดอาคารศูนย์บริการหัวใจมะเร็งและวินิจฉัยรักษา 7 ชั้น   โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 43  ยูนิต โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ 11 ชั้น   โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต  โครงการก่อสร้างอาคารพักคนไข้ และกล่าวอวยพรปีใหม่แก่บุคลากร

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผู้บริหารรพ.ศูนย์อุดรธานี พบเจ้าหน้าที่ แจ้งนโยบายและอวยพรปีใหม่

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.