Loading...

คณะกรรมการตัดสินการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี 2563 ประชุม เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการตัดสิน เพื่อความเรียบร้อย และ บริสุทธิ์ ยุติธรรม

0

คณะกรรมการตัดสินการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี 2563 ประชุม เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการตัดสิน เพื่อความเรียบร้อย และ บริสุทธิ์ ยุติธรรม

Loading...

  ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายนภดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายจตุรงค์ บูรมัธนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี 2563

  ซึ่งการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ในปีนี้ ได้ลดขั้นตอนการประกวด  เหลือเพียงรอบแรก และรอบตัดสิน โดยรอบแรกวันที่ 3 ธันวาคม  เป็นรอบคัดเลือก 30 คน ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และรอบตัดสิน ในวันที่ 10 ธันวาคม ณ เวทีกลางสนามทุ่งศรีเมือง โดยจะคัด 30 สาวงาม ให้เหลือ 10 คน เพื่อตอบคำถาม ชิงตำแหน่ง ธิดาผ้าหมี่-ขิด

นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งขวัญใจมหาชน ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ตำแหน่งชุดแต่งกายผ้าพื้นเมืองยอดเยี่ยม  และเพื่อให้การตัดสินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ จึงได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ขึ้น ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7-25 พฤศจิกายน นี้  ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

คณะกรรมการตัดสินการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี 2563 ประชุม เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการตัดสิน เพื่อความเรียบร้อย และ บริสุทธิ์ ยุติธรรม

Powered by Or Aon