Loading...

มณฑลทหารบกที่ 24 จัดพิธี ปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/63 พร้อมสวมหมวกให้ทหารใหม่ เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นทหารเต็มตัว

0

มณฑลทหารบกที่ 24 จัดพิธี ปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/63 พร้อมสวมหมวกให้ทหารใหม่ เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นทหารเต็มตัว

Loading...

ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม  พลตรี พิทักษ์ จันทร์เขียว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานในพิธี ปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 หน่วยมณฑลทหารบกที่ 24 จำนวน 189 นาย โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ ได้ดำเนินการฝึกทหารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นมา จนครบกำหนดตามระเบียบการฝึก รวม 6 สัปดาห์ ซึ่งทหารใหม่ทุกนาย สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กองทัพบกกำหนด

โดยภายในงาน ผู้บังคับบัญชา พร้อมฝ่ายเสนาธิการฯ ได้มอบหมวกทรงอ่อนสีดำ อันเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นทหารเต็มตัว ต่อด้วยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับทหารต้นแบบที่มีคุณลักษณะดี และครูฝึกที่มีความประพฤติดี จำนวน 6 นาย

โดยหน่วยได้จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ เพื่อให้น้องๆ ทหารใหม่ ได้พบปะครอบครัวของทหารอย่างใกล้ชิด  ซึ่งหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 24 ได้จัดชุดแตรวง มาสร้างความสนุกสนานแก่น้องๆ และญาติทหารใหม่ พร้อมจัดซุ้มศาสตร์พระราชา ให้ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้มาร่วมงาน โอกาสนี้ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดหน่วยแพทย์ให้การสนับสนุนจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

มณฑลทหารบกที่ 24 จัดพิธี ปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/63 พร้อมสวมหมวกให้ทหารใหม่ เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นทหารเต็มตัว

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.