Loading...

หลายพื้นที่ ได้จัดงานบุญกฐิน ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่ สืบทอดกันมาหลังออกพรรษา อย่างเช่นที่วัดบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ

0

หลายพื้นที่ ได้จัดงานบุญกฐิน ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่ สืบทอดกันมาหลังออกพรรษา อย่างเช่นที่วัดบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ

Loading...

 โดยเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะญาติโยมและ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โดยมี หลวงปู่สมัย ธัมมะโฆสะโก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ซึ่งพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ วัดบุญญานุสรณ์ ได้จัดงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีบุญเดือนสิบสอง  หรือบุญกฐิน ตามประเพณีฮีต 12 ของชาวอีสาน และทางวัด มีโครงการก่อสร้างกุฏิสำหรับ รับรองพระเถระ ที่มาร่วมบุญยังวัดบุญญานุสรณ์  และวัดในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีอาคารสำหรับจำวัด และปฏิบัติศาสนกิจ บรรดาพุทธศาสนิกชน

จึงได้ตั้งองค์กฐินให้ผู้มี  จิตศรัทธา ร่วมบริจาคทำบุญ  ซึ่งยอดกฐินทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน1,153,857 บาท และถวายปัจจัยพร้อมทั้งบริวารกฐินแด่ คณะสงฆ์ เพื่อใช้ในงานสาธารณกุศล เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระสงฆ์สืบทอดพระศาสนาต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

หลายพื้นที่ ได้จัดงานบุญกฐิน ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่ สืบทอดกันมาหลังออกพรรษา อย่างเช่นที่วัดบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.