Loading...

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)นำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี คาดเปิดให้บริการเต็มร้อยในปี 64

0

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)นำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี คาดเปิดให้บริการเต็มร้อยในปี 64

Loading...

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2563 นำคณะสื่อมวลชน เข้าพบนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อเยี่ยมคาราวะและขอคำปรึกษาในการดำเนินงาน ของนิคมฯ ให้สอดคล้องกับแนวยุทธศาสตร์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความคืบหน้านิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีศักยภาพทางการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

 นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชม ความคืบหน้าการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดยมีนางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานบริหาร นายพิสิษฎ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการบริหารฯ และคณะผู้บริหาร พร้อมบรรยายสรุปภาพรวม ของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า นิคมฯ อุดรธานี เป็นนิคมฯแห่งแรกในภาคอีสาน  เป็นนิคมอุตสาหกรรมลำดับที่ 56 ของประเทศ และเป็นจังหวัดที่ 16 ที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ โดยนิคมฯแห่งนี้ ถือว่ามีระบบการขนส่งสินค้าที่ดี เนื่องจากพื้นที่ ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เพียง 14 กิโลเมตร อยู่ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ 2 กิโลเมตร ขณะที่ทางทิศใต้อยู่ติดกับทางรถไฟสายกรุงเทพ-หนองคายมีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ที่อยู่ห่างชายแดนจากด่านหนองคาย 53 กิโลเมตร โดยสามารถเชื่อมต่อเศรษฐกิจการค้า ขนส่งสินค้า และกระจายสินค้าผ่านไปทางกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ได้อย่างสะดวก   ปัจจุบันความคืบหน้าการพัฒนาโครงการในภาพรวมไปแล้วกว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภค คาดว่าในปี 2564 จะสามารถเปิดให้บริการได้ทั้ง 2 เฟส ในเวลาเดียวกัน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)นำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี คาดเปิดให้บริการเต็มร้อยในปี 64

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.