Loading...

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนพรรษา ให้เทศบาลนครอุดรธานี นำไปทอดถวายพระอารามหลวงทั้ง 2 แห่ง ในจังหวัดอุดรธานีประจำปี 2563

0

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนพรรษา ให้เทศบาลนครอุดรธานี นำไปทอดถวายพระอารามหลวงทั้ง 2 แห่ง ในจังหวัดอุดรธานีประจำปี 2563


นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีเชิญเทียนพรรษาพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทอดถวายวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง โดยมีพระราชสารโกศล  เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) และคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมพิธี

Loading...

 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทาไปที่ศาลาบุญสิงห์  วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน โดยมีพระธรรมวิมลมุนี  เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส  เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ม) เป็นประธานสงฆ์ คณะสงฆ์ ข้าราชการ  ประชาชนร่วมพิธี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ให้เทศบาลนครอุดรธานี เพื่ออัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา ปีนี้เป็นปีที่ 21 เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และร่วมสมทบทุน เพื่อทำนุบำรุงพระอารามหลวงทั้ง 2 แห่ง

ในโอกาสนี้ นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ร่วมกันบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงทั้ง 2 แห่ง

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนพรรษา ให้เทศบาลนครอุดรธานี นำไปทอดถวายพระอารามหลวงทั้ง 2 แห่ง ในจังหวัดอุดรธานีประจำปี 2563

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.