Loading...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ในพื้นที่ จ.อุดรธานี

0

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ในพื้นที่ จ.อุดรธานี พร้อมเยี่ยมชมและทดลองใช้งาน อ่างล้างมือรีไซเคิล เทศบาล นครอุดรธานี


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.หนองคาย เพื่อมอบโฉนดที่ดิน จำนวน 179 แปลง ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ทั้งการเกษตร เป็นที่อยู่อาศัย เป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว

Loading...

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางมาที่ จ.อุดรธานี เพื่อตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส Covid-19 ของคณะกรรมการโรคติด ต่อจังหวัดอุดรธานี โดยได้เยี่ยมชมและทดลองใช้งาน นวัตกรรมอ่างล้างมือรีไซเคิล แบบมือไม่สัมผัส ของ เทศบาลนครอุดรธานี ที่นำวัสดุรีไซเคิล ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร , กะละมัง รวมถึงตู้โทรศัพท์ที่ไม่ใช้งาน มาเป็นอ่างล้างมือ แบบไม่ต้องใช้มือสัมผัส เพื่อสนองมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เน้นเรื่องของ social distancing การสวมหน้ากาก การล้างมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวที่เป็นจุดสัมผัส
ในโอกาสนี้ ได้มอบของที่ตู้ปันสุข ให้กับพี่น้องประชาชน บริเวณสถาน ธนานุบาล เทศบาลนครอุดรธานี 1 (โรงรับจำนำ) และโรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร , นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ในพื้นที่ จ.อุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.