Loading...

กองทัพบก เตรียมเรียกชายไทย เข้าเกณฑ์ทหาร โดยแจ้งแก้ไขหมายเรียก เริ่มต้นวันที่ 26 มิ.ย.นี้

0

กองทัพบก เตรียมเรียกชายไทย เข้าเกณฑ์ทหาร โดยแจ้งแก้ไขหมายเรียก เริ่มต้นวันที่ 26 มิ.ย.นี้


จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำให้กระทรวงกลาโหม ประกาศเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการ จากเดิมที่กำหนดไว้ในระหว่าง 1-12 เมษายน 2563 ออกไปเป็นห้วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 63 ซึ่งชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้คือ ผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ เกิด พ.ศ.2542 กับผู้ที่มีอายุ    22-29 ปี (เกิด พ.ศ.2534-2541) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือเคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้ว แต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ  สิ่งสำคัญในปีนี้ ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารทุกคนจะต้องไปแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบสด.35) ใหม่ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน-22 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร

Loading...

สำหรับกำหนดการตรวจเลือกทหารประจำปี 2563 วันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 แก้ไขหมายเรียก วันที่ 29 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 การรับสมัคร (ร้องขอ) เป็นทหารกองประจำการ ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร วันที่ 26 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 ทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน(จับใบดำใบแดง) เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ณ สถานที่ตรวจเลือกของแต่ละเขต/อำเภอ ส่วนผู้ขอผ่อนผัน ให้ดำเนินการไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ในส่วนของ จ.อุดรธานี คาดว่าปลายเดือนมิถุนายนนี้ จะทราบวันและเวลาตรวจเลือก ที่ชัดเจนอีกครั้ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสัสดีจังหวัดอุดรธานี 042-222-946 และหน่วยสัสดีอำเภอเมืองอุดรธานี 042-244-114

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

กองทัพบก เตรียมเรียกชายไทย เข้าเกณฑ์ทหาร โดยแจ้งแก้ไขหมายเรียก เริ่มต้นวันที่ 26 มิ.ย.นี้

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.